• Merhaba, Ben Abdullah DEMİROK

BİYOLOJİ

12. SINIF BİYOLOJİ MÜFREDATI

12. SINIF BİYOLOJİ MÜFREDATI

2018-2019 12. SINIF BİYOLOJİ ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.1.Genden Proteine

12.1.1.Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

12.1.1.1.Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler.

12.1.1.2.Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar.

12.1.1.3. Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar

12.1.1.4. DNA' nın kendini eşlemesini açıklar

12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi

12.1.2.1. Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.

12.1.2.2. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar

12.1.2.3. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar

12.1.2.4. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini değerlendirir

12.2. Canlılarda Enerji Dönüşümleri

12.2.1. Canlılık ve Enerji

12.2.1.1. Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar.

12.2.2. Fotosentez

12.2.2.1. Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgula

12.2.2.2. Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar

12.2.2.3. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir.

12.2.3. Kemosentez

12.2.3.1 Kemosentez olayını açıklar.

12.2.4. Hücresel Solunum

12.2.4.1. Hücresel solunumu açıklar.

12.2.4.2. Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar.

12.2.4.3. Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur

12.3. Bitki Biyolojisi

12.3.1. Bitkilerin Yapısı

12.3.1.1. Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.

12.3.1.2. Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar.

12.3.1.3. Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar.

12.3.2. Bitkilerde Madde Taşınması

12.3.2.1. Köklerde su ve mineral emilimini açıklar.

12.3.2.2. Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar

12.3.2.3. Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınma mekanizmasını açıklar.

12.3.2.4. Bitkilerde su ve madde taşınması ile ilgili deney tasarlar.

12.3.3. Bitkilerde Eşeyli Üreme

12.3.3.1. Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların görevlerini açıklar.

12.3.3.2. Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.

12.3.3.3. Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar.

12.3.3.4. Dormansi ve çimlenme arasında ilişki kurar.

12.4. Canlılar ve Çevre

12.4.1. Canlılar ve Çevre

12.4.1.1. Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar.

12.4.1.2. Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir.

12 Sınıf Biyoloji müfredatı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

12.-sinif-biyoloji-kazanimlari.jpg

 

Kaynak: 2018-2019 12. Sınıf Biyoloji müfredatı, Ünite sayısı, konuları, kazanım sayısı ve ders süreleri ne kadar?